środa, 24 marca 2021

Czy nadszedł czas?

 Cztery godziny temu patriarcha Piotr bullą Venit Tempus zwołał Synod Biskupi, który już jutro zbierze się na Welii. Celem synodu jest "potwierdzenie istoty Kościoła Rotryjskiego" oraz "zaakceptowanie planowanej nowelizacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. O ile ten drugi temat, zapowiadany od dawna, raczej nie spowoduje większych kontrowersji, o tyle pierwszy wzbudza moje obawy.

niedziela, 21 marca 2021

List św. Ignacego Antiocheńskiego do Rzymian


 Piszę do wszystkich Kościołów i ogłaszam wszystkim, iż chętnie umrę dla Boga, jeśli mi w
tym nie przeszkodzicie. Proszę was, wstrzymajcie się od niewczesnej życzliwości. Pozwólcie mi się stać pożywieniem dla dzikich zwierząt, dzięki którym dojdę do Boga. Jestem Bożą pszenicą. Zostanę starty zębami dzikich zwierząt, aby się stać czystym chlebem Chrystusa. Proście za mną Chrystusa, abym za sprawą owych zwierząt stał się żertwą ofiarną dla Boga.

 Na nic mi się zdadzą ziemskie przyjemności i królestwa świata. Lepiej mi umrzeć w
Chrystusie, niż panować nad całą ziemią. Szukam Tego, który za nas umarł; pragnę Tego, który dla nas zmartwychwstał. Bliskie jest moje narodzenie. Wybaczcie mi, bracia! Nie wzbraniajcie żyć, nie chciejcie, abym umarł. Skoro pragnę należeć do Boga, nie wydawajcie mnie światu i nie uwodźcie tym, co ziemskie. Pozwólcie chłonąć światło nieskalane. Gdy je osiągnę, będę pełnym człowiekiem. Pozwólcie mi naśladować mękę mego Boga. Jeśli ktoś ma Go w swoim sercu, zrozumie, czego pragnę, a znając powód mego utrapienia, ulituje się nade mną.

 Książę tego świata chce mnie porwać i przeszkodzić memu dążeniu do Boga. Niechaj go nikt z was nie wspomaga. Bądźcie raczej po mojej stronie, to jest po stronie Boga. Nie rozprawiajcie o Jezusie Chrystusie, gdy równocześnie pragniecie świata. Niechaj nie mieszka w was zazdrość. Nawet gdybym prosił, będąc u was, nie słuchajcie; uwierzcie raczej temu, co teraz do was piszę. Piszę zaś będąc przy życiu, a pragnąc śmierci. Moje upodobania zostały ukrzyżowane i nie ma już we mnie pożądania ziemskiego. Jedynie woda żywa przemawia do mnie z głębi serca i mówi: Pójdź do Ojca. Nie cieszy mnie zniszczalny pokarm ani przyjemności świata. Pragnę Bożego chleba, którym jest Ciało Jezusa Chrystusa z rodu Dawida, i napoju, którym jest Jego Krew - miłość niezniszczalna.

Nie chcę już dłużej żyć na ziemi. Stanie się tak, jeśli zechcecie. W tych krótkich słowach was proszę: Wierzcie mi: Jezus Chrystus pozwoli wam zobaczyć, iż mówię szczerze. Przez Jego to prawdomówne usta Ojciec rzeczywiście przemówił. Módlcie się za mnie, abym doszedł do Niego. Napisałem wam, kierując się nie ludzkim rozumieniem, ale myślą Boga. Jeśli będę cierpiał, będzie to znakiem waszej do mnie miłości, jeśli zostanę uwolniony, będzie to oznaczać waszą niechęć.

sobota, 20 marca 2021

Tezy

 Miłość do Kościoła i prawdy i pragnienie ujawnienia jej są przyczyną, że zamierza się przeprowadzić w Fiesole dysputę nad niżej podanymi tezami. Przewodzić temu będzie niegodny ojciec Gagik Bagratyda, licencjusz świętej teologii i nauczyciel tejże na urzędzie pasterskim. Dlatego prosi on tych, którzy nie będą mogli osobiście wziąć udziału i dysputować z nami ustnie, żeby uczynili to na piśmie. W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

czwartek, 18 marca 2021

Awinion i Rzym, czyli słów kilka o moim pożegnaniu z Rotrią.

 W przedostatni dzień lutego zrezygnowałem z funkcji Sekretarza Stanu i pożegnałem Państwo Kościelne Rotria. Początkowo zamierzałem wycofać się także z prowadzenia niniejszego bloga, ale rozwój wydarzeń skłonił mnie do powrotu do niego. W niniejszym wpisie zamierzam krótko wyjaśnić powody mojej decyzji.

 Nie żegnałem się z Rotrią z powodu kryzysu relacji z Sarmacją; proponowałem Jego Świątobliwości, że pozostanę na urzędzie, dopóki sprawa się nie wyjaśni; on uznał jednak, że lepiej będzie od razu zastąpić mnie kim innym. Powody mojej rezygnacji były ideowe.

czwartek, 25 lutego 2021

Habemus patriarcham!

 Habemus patriarcham!

 Wybaczcie, że długo nie pisałem, ale obowiązki realowe i mikronacyjne (jestem teraz rotryjskim Sekretarzem Stanu) zabierają stanowczo zbyt wiele czasu. Postaram się teraz  nadrobić zaniedbanie, a zacznę od wiadomości, która już przestała być nowiną, ale której nie zdążyłem jeszcze skomentować.

czwartek, 14 stycznia 2021

Potrzeba "kontrreformacji" cz. 2.

3. Kościoły partykularne

 XVI w. to także okres wzmocnienia się poszczególnych diecezji, jednak nie w znaczeniu uzyskania większej samodzielności, gdyż ówczesny Kościół był dość mocno scentralizowany, a w znaczeniu ożywienia życia duchowego. Wpływ na to miały: stała obecność i aktywność biskupów, nakazane na soborze trydenckim tworzenie seminariów, częste synody diecezjalne i prowincjonalne (św. Karol Boromeusz, który przeprowadził w archidiecezji mediolańskiej wzorcową reformę, zorganizował 13 synodów diecezjalnych i 5 prowincjonalnych) oraz regularne wizytacje. Wszystko to przyczyniło się do podwyższenia poziomu duchowieństwa i zwiększenia jego poświęcenia w posługiwaniu wiernym, a to z kolei spowodowało wzrost pobożności i świadomości religijnej świeckich.

piątek, 8 stycznia 2021

Potrzeba "kontrreformacji" cz. 1.

 Najbardziej oczywistą odpowiedzią na pytanie "Czego potrzeba, aby zaradzić kryzysowi Rotrii?" jest "większej aktywności patriarchy i duchownych". Z tym stwierdzeniem nikt nie będzie próbował dyskutować, jednak moim zdaniem nie jest to wystarczające rozwiązanie, przynajmniej na dłuższą metę.

Tezy

 Miłość do Kościoła i prawdy i pragnienie ujawnienia jej są przyczyną, że zamierza się przeprowadzić w Fiesole dysputę nad niżej podanymi t...